.
Uroda- stycze? 2017


Wprost- Medycyna urody 3/2015


Wprost- Medycyna urody 10/2014


Newsweek 22/2014


Gala- Tajemnice Urody


Newsweek 1/2014


Women's Health wrzesie?-pa?dziernik 2013