APTOS to nowoczesna technika liftingu twarzy i cia?a z wykorzystaniem wch?anialnych nici z opatentowanym systemem mikrowypustów. G?ównym zadaniem nici Aptos jest korekta opadaj?cych tkanek mi?kkich i przywrócenie ich pierwotnego po?o?enia.
Jednym ze sk?adników nici jest kwas polimlekowy, który pobudzaj?c komórki skóry do produkcji kolagenu aktywuje naturaln? rewitalizacj? i spowalnia procesy starzenia.

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym i polega na podskórnym wprowadzeniu poprzez pojedyncze punkty nak?ucia odpowiedniego modelu nici Aptos w celu utworzenia silnie podtrzymuj?cego szkieletu. W ci?gu 2-3 tygodni po zabiegu zaleca si? ograniczy? aktywno?? mimiki twarzy, wysi?ek fizyczny, masa?e i zabiegi intensywnie rozgrzewaj?ce (np. w saunie). Efekty utrzymuj? si? do trzech lat i s? porównywalne z efektami operacji chirurgicznych.

Obszary zabiegowe:
 • Brwi, czo?o, lwia zmarszczka
 • Policzki, chomiki, owal twarzy
 • Podbródek, szyja, dekolt
 • Linie marionetki, bruzdy nosowo-wargowe
 • Okolice oczu: dolina ?ez, kurze ?apki, dolna powieka
 • Okolice ust: zmarszczki palacza, kontur ust
Przeciwwskazania:
 • Ostre infekcje
 • Stany zapalne
 • Zmiany nowotworowe
 • Zaburzenia krzepni?cia krwi
 • Ci??a i laktacja
Zalety techniki Aptos:
 • Szerokie spektrum zastosowa? (twarz, cia?o)
 • Przeznaczona zarówno dla kobiet, jak i m??czyzn
 • Przywraca naturalny wygl?d, nie powoduj?c zwi?kszenia obj?to?ci tkanek
 • Bezpieczna i ma?oinwazyjna
 • Nie wymaga rozci?? skóry, narkozy i d?ugiego okresu rekonwalescencji
 • U?yte materia?y s? w pe?ni bioabsorbowalne i bezpieczne dla organizmu
 • Produkty Aptos s? certyfikowane a technologia chroniona patentami

aptos2    aptos3   aptos1