W dniach 30.05-01.06.2019 w Zakopanem odbyła się VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Angiologicznego.
Podczas Kongresu poruszano szeroką i interdyscyplinarną tematykę będąca odpowiedzią na wielokierunkowość działań współczesnej angiologii.

W trakcie Kongresu dr n. med. Ewa Szpringer razem prof. dr hab. med Pawłem Chęcińkim, dr hab. n. med. Markiem Iłżeckim, dr hab. n. med. Radosławem Pieturą oraz dr hab. n. med Marianem Simką prowadziła sesję "Malformacje naczyniowe".

Dr n. med. Ewa Szpringer wygłosiła referat:Malformacje kapilarne skóry izolowane i towarzyszące. Różnicowanie i leczenie.

Więcej informacji pod adresem: https://pta2019.skolamed.pl/