Anomalie naczyniowe skóry i tkanek miękkich możemy podzielić na malformacje naczyniowe i naczyniaki. Naczyniaki po okresie gwałtownej proliferacji ulegają spontanicznemu zanikowi, natomiast w przypadku malformacji naczyniowych tego procesu nie obserwujemy. Malformacje mogą ulegać guzkowemu przerostowi, mogą być także elementem różnych zespołów chorobowych.
Naczyniaki zbudowane są z prawidłowych naczyń, które w różnie długim czasie ulegają apoptozie. Malformacja utworzona jest z naczyń dysplastycznych (naczyń włosowatych, żylnych, tętniczych, limfatycznych).

W Klinice LaserMedic do terapii zmian i anomalii naczyniowych wykorzystujemy pulsacyjny laser barwnikowy Vbeam Perfecta amerykańskiej firmy Candela. Emitowane przez Vbeam żółte światło ma długość fali 595nm, zgodnie z teorią selektywnej fototermolizy Andersona i Parrisha, jest dobrze pochłaniane głównie przez hemoglobinę, w niewielkim stopniu także przez melaninę. Czas trwania pulsu lasera gwarantuje wybiórcze uszkodzenie naczyń oraz brak okołonaczyniowych zmian termicznych, czyli bardzo dobre efekty terapeutyczne w leczeniu malformacji i niewielkie ryzyko powikłań. malfmalf 2