SCULPTRA®- korekcja twarzy kwasem polimlekowym
Preparat Sculptra to zawiesina kwasu L-polimlekowego. Kwas L-polimlekowy jest biodegraduj?cym si? polimerem z rodziny kwasów alfahydroksylowch (kwasów owocowych).
      
Dzia?anie Sculptry polega na pobudzaniu fibroblastów do produkcji kolagenu. Efektem zabiegu jest poprawa struktury skóry, redukcja zmarszczek i odbudowa obj?to?ci tkanek. Zabieg zwi?ksza elastyczno?? i spr??ysto?? skóry. Rysy s? pe?niejsze, a twarz wygl?da m?odziej.
W zale?no?ci od stanu skóry, lekarz ustala indywidualny plan leczenia Sculptr?.
 
Zabieg Sculptr? porównany do bezoperacyjnego liftingu twarzy. Efekty leczenia preparatem Sculptra utrzymuj? si? ?rednio 2 lata.

Preparat Sculptra mo?na stosowa? do korekcji:
  • fa?dów nosowo-wargowych
  • zmarszczek marionetkowych
  • zapadni?tych policzków
  • zmarszczek na policzkach i na podbródku
  • okolic ko?ci policzkowych
          sculptra 1

          sculptra 2