The disorders of peroxide-antioxide balance of an organism in breast cancer.

[AUT.] BARBARA MADEJ, EWA SZPRINGER, LUCJAN KURYLCIO, RYSZARD MACIEJEWSKI, Z. WÓJTOWICZ, DIONIZY GÓRNY, ANDRZEJ STANISŁAWEK, ELŻBIETA RADZIKOWSKA. British Journal of Surgery 1998 vol. 85 suppl. 2, s. 146

Free radicals scavengers and breast cancer.

[AUT.] BARBARA MADEJ, EWA SZPRINGER, RYSZARD MACIEJEWSKI. European Journal of Cancer 1998 vol. 34 suppl. 2, s. S6.

Alterations of the oxidant-antioxidant status in breast cancer patients

 [AUT.] EWA SZPRINGER, BARBARA MADEJ, DIONIZY GÓRNY, RYSZARD MACIEJEWSKI. European Journal of Clinical Investigation 1998 vol. 28 suppl. 1.

Wpływ wczesnej nekrektomii w oparzeniu III stopnia na zawartość wybranych białek szoku termicznego i oporność osmotyczną erytrocytów.

 [AUT.] EWA SZPRINGER, ANDRZEJ MARCINIAK, DIONIZY GÓRNY, JERZY BEŁTOWSKI. W: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń. Warszawa, 9-11 czerwca 1997. Streszcz, s. 16.

Wpływ leczenia preparatem grasiczym TFX na wydolność antyoksydacyjną ustroju po urazie termicznym.

 [AUT.] ANDRZEJ MARCINIAK, EWA SZPRINGER, GRAŻYNA WÓJCICKA, DIONIZY GÓRNY, JERZY BEŁTOWSKI. W: Kongres "Oparzenia 97". Bydgoszcz, 19-22 listopad 1997.[B. m. 1997], [b. pag.].

Wpływ ciężkiego oparzenia i wczesnej nekrektomii na dynamikę peroksydacji lipidów, wydolność antyoksydacyjną ustroju oraz aktywność fagocytów : praca doktorska.

 [AUT.] EWA SZPRINGER-BOGUŃ. , ss. 98., Lublin 1997, Akad. Med.

Potencjał antyoksydacyjny ustroju oraz dynamika peroksydacji lipidów u ciężko oparzonych szczurów leczonych preparatem grasiczym TFX.

 [AUT.] ANDRZEJ MARCINIAK, EWA SZPRINGER, GRAŻYNA WÓJCICKA, DIONIZY GÓRNY, JERZY BEŁTOWSKI. W:III Zjazd Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń. Warszawa, 9-11 czerwca 1997. Streszcz, s.18-19.

Excision of the burned wound can prevent plasma and lung lipid peroxidation and moderate the total antioxidant status.

 [AUT.] EWA SZPRINGER, ANDRZEJ MARCINIAK, DIONIZY GÓRNY, JERZY BEŁTOWSKI. British Journal of Surgery1997 vol. 84 suppl. 2, s. 75

Dynamika peroksydacji lipidów w osoczu i tkance płucnej u ciężko oparzonych szczurów oraz po wykonaniu wczesnej nekrektomii.

[AUT.] ANDRZEJ MARCINIAK, EWA SZPRINGER, DIONIZY GÓRNY, JERZY BEŁTOWSKI. W: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń. Warszawa, 9-11 czerwca 1997. Streszcz, s. 17-18.

Antioxidant capacity and lipid peroxidation process after severe burn and early necrectomy.

[AUT.] EWA SZPRINGER, ANDRZEJ MARCINIAK, DIONIZY GÓRNY, JERZY BEŁTOWSKI. W: Kongres "Oparzenia 97". Bydgoszcz, 19-22 listopad 1997.[B. m. 1997]

Antioxidant potential in thermal injury in rat after early excision of wound.

 [AUT.] ANDRZEJ MARCINIAK, EWA SZPRINGER, DIONIZY GÓRNY, JERZY BEŁTOWSKI. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids1996 vol. 55 suppl. 1, s. 98.

Wpływ wczesnego wycięcia tkanek martwiczych na stopień peroksydacji lipidów, potencjał antyoksydacyjny osocza i aktywność fagocytów.

[AUT.] EWA SZPRINGER-BOGUŃ, ANDRZEJ MARCINIAK, DIONIZY GÓRNY, JERZY BEŁTOWSKI. W: IX Krajowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Patofizjologia regulacji neurohormonalnej i metabolicznej ustroju". Olsztyn, 7-8 września 1995. Streszcz, s.25.