Effects of ethanol and arachidonic acid pathway inihibitors on the effectiveness of gastric mucosa cytoprotection.

[AUT.] KRZYSZTOF LUTNICKI, EWA SZPRINGER, KRYSTYNA CZERNY, ANDRZEJ LEDWOŻYW. Folia Morphologica 2001 vol. 60 nr 1, s. 47-56, bibliogr. poz. 42.

Early postoperative transdermal ERT prevents oxidative stress induced by surgical castration.

[AUT.] TOMASZ PASZKOWSKI, L. JANECZEK, RADZISŁAWSIKORSKI, EWA BASZAK, KRZYSZTOFLUTNICKI, RADOSŁAW ROLA, EWA SZPRINGER-BOGUŃ. Gynecological Endocrinology 2001 vol. 15 suppl. 5, s. 194.

Early postoperative ERT after TAH&BSO prevents oxidative stress induced by surgical castration.

[AUT.] L. JANECZEK, TOMASZ PASZKOWSKI, RADZISŁAW SIKORSKI, EWA BASZAK, KRZYSZTOF LUTNICKI, RADOSŁAW ROLA, EWA SZPRINGER-BOGUŃ. W: The 5th Congress of the European Society for Gynecologic and Obstetric Investigation. Madonna di Campiglio, March 11-18, 2001. Progr. and book of abstr. Rome 2001, s. 138.

Dynamika peroksydacji lipidów w mózgu szczura w doświadczalnym ostrym zapaleniu trzustki

 [AUT.] ANDRZEJ MARCINIAK, JERZY BEŁTOWSKI, EWA SZPRINGER, JOANNA WÓJCIK-ĆWIKŁA, MARIUSZ MYDLARCZYK. W: Dzień Nurochemii. "Genetyczne, molekularne i komórkowe podstawy patologii i terapii ośrodkowego układu nerwowego". Warszawa, 7-8 grudnia 2001 roku, [b. pag.].

Wpływ ciężkiego oparzenia i wczesnej nekrektomii na dynamikę peroksydacji lipidów, wydolność antyoksydacyjną ustroju oraz aktywność fagocytów.

(Effects od severe thermal injury and early necrectomy on lipid peroxidation, antioxidant function and neutrophil activity.) [AUT.] EWA SZPRINGER, ANDRZEJ MARCINIAK, DIONIZY GÓRNY, JERZY BEŁTOWSKI. Polski Przegląd Chirurgiczny (Polish Journal of Surgery) 2000 t. 72 nr 5, s. 442-456, bibliogr. poz. 33, sum.

Świąd skóry (Itch of the skin.)

 [AUT.] EWA SZPRINGER. Nowa Medycyna 2000 R. 7 nr 11, s. 25-27, bibliogr. sum.

Stres oksydacyjny w ciężkich oparzeniach.

 [AUT.] ANDRZEJ MARCINIAK, EWA SZPRINGER, DIONIZY GÓRNY, JERZY BEŁTOWSKI, MARIUSZ MYDLARCZYK, GRAŻYNA WÓJCICKA, STANISŁAWA BARHAM. Zeszyty Naukowe PAN Oddział w Lublinie 2000 z. 1, s. 79-86, bibliogr. poz. 34.

Peroxidation-antioxidation imbalance after severe burn injury.

[AUT.] EWA SZPRINGER, ANDRZEJ MARCINIAK, DIONIZY GÓRNY, JERZY BEŁTOWSKI, KRZYSZTOFLUTNICKI, K[RYSTYNA] CZERNY. Polish Journal of Veterinary Sciences 2000 vol. 3 nr 1, s. 39-45, bibliogr. poz. 40.

Ocena całkowitej pojemności antyoksydacyjnej we krwi pępowinowej noworodków matek z nadciśnieniem w ciąży.

(Determination of the total antioxidant status in the cord blood of the infants delivered to mothers with hypertension during pregnancy.) [AUT.] MARIA BIS-GŁUCHOWSKA, BEATA MARCINIAK, MARZENA LASKOWSKA, EWA SZPRINGER, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, JAN OLESZCZUK. Ginekologia Polska [2000] supl., s. 76.

Breast cancer - the role of free radicals and antioxidants in pathogenesis of benign dysplasia and breast carcinoma.

(Rola wolnych rodników i antyoksydantów w patogenezie łagodnej dysplazji oraz raka sutka.) [AUT.] EWA SZPRINGER, BARBARA MADEJ, LUCJAN KURYLCIO, KRYSTYNA CZERNY, KRZYSZTOF LUTNICKI, DIONIZY GÓRNY, RYSZARD MACIEJEWSKI, ANDRZEJ KURYLCIO. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D: Medicina 2000 vol. 55, s. 11-17, bibliogr. streszcz.

The total antioxidant status and ferric ruducing ability of plasma in thermal injury in rat after early excision of wound.

[AUT.] ANDRZEJ MARINIAK, ANDRZEJ MARCINIAK, EWA SZPRINGER, JERZY BEŁTOWSKI, MARIUSZ MYDLARCZYK, G[RAŻYNA] WÓJCICKA, DIONIZY GÓRNY, A. CWIELUCH. W: International Scientific Conference for Students and Young Physicians. Lviv, October 7-9, 1999. Abstr. book, s. 63.

The influence of pyrethroids on lipid peroxidation processes in fish.

[AUT.] KRZYSZTOFLUTNICKI, J[USTYNA] KŁOS-ROLA, A. LUTNICKA, RADOSŁAW ROLA, J. WRÓBEL, EWA SZPRINGER-BOGUŃ. Journal of Physiology and Pharmacology 1999 vol. 50 suppl. 1, s. 12.