Photodynamic therapy - mechanism and employment

 (Terapia fotodynamiczna - mechanizm i zastosowanie) [AUT.] EWA SZPRINGER, KRZYSZTOF LUTNICKI, ANDRZEJ MARCINIAK. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D: Medicina 2004 vol. 59 nr 2, s. 498-502, bibliogr.

Peroxidation - antioxidation imbalance in the processes of aging.

(Równowaga peroksydacyjno-antyoksydacyjna w przebiegu procesów starzenia.) [AUT.] EWA SZPRINGER, KRZYSZTOF LUTNICKI, ANDRZEJ MARCINIAK. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio DDD: Pharmacia 2004 vol. 17 nr 2, s. 137-145, bibliogr. poz. 21, streszcz.

Hirsutyzm w praktyce ginekologa i dermatologa.

 [AUT.] GRZEGORZ JAKIEL, TOMASZ PASZKOWSKI, EWA SZPRINGER, KRZYSZTOF LUTNICKI. Ginekologia po Dyplomie 2004 t. 6 nr 3, s. 26-31, bibliogr. poz. 32.

Eccrine hyperhidrosis - new therapeutic options.

[AUT.] EWA SZPRINGER, KRZYSZTOF LUTNICKI. New Medicine 2004 vol. 7 nr 2, s. 37-40., bibliogr. poz. 22.

Wykładniki stresu oksydacyjnego u dzieci przedwcześnie urodzonych przez matki z nadciśnieniem w ciąży i ze stanem przedrzucawkowym.

(Signs of the oxidative stress in premature babies delivered to mother with hypertension during pregnancy and preeclampsia.) [AUT.] MARIA BIS-GŁUCHOWSKA, BEATA MARCINIAK, EWA SZPRINGER-BOGUŃ, RADOSŁAW ROLA, JAN OLESZCZUK. Postępy Neonatologii 2003 supl. 3, s. 60-65, bibliogr. sum.

Warunki powodzenia laserowej depilacji.

 [AUT.] EWA SZPRINGER, KRZYSZTOF LUTNICKI, TOMASZ PASZKOWSKI. Dermatologia Estetyczna 2003 vol. 5 nr 5, s. 247-258.

The influence of non enzymatic antioxidants on antioxidation status in acute hemorrhagic necrotizing pancreatitis in rat.

 [AUT.] ANDRZEJ MARCINIAK, KRZYSZTOFLUTNICKI, EWA SZPRINGER. Journal of Physiology and Pharmacology 2003 vol. 54 suppl. 2, s. 74.The influence of non enzymatic antioxidants on antioxidation status in acute hemorrhagic necrotizing pancreatitis in rat

Terapia fotodynamiczna w dermatologii.

 [AUT.] EWA SZPRINGER, KRZYSZTOF LUTNICKI. Dermatologia Estetyczna 2003 vol. 5 nr 1, s. 4-10.

Program nauczania przedmiotu: Patofizjologia.

 [AUT.] KRZYSZTOF LUTNICKI, EWA SZPRINGER. W: Plan i program nauczania na studiach licencjackich. Położnictwo. Red. Irena Wrońska, Grażyna Iwanowicz-Palus, Agnieszka Bień, s. 65-66., Lublin 2003, Akad. Med.

Influence of thymus extract (TFX) on lipid peroxidation in the plasma of rats following thermal injury.

[AUT.] ANDRZEJ MARCINIAK, EWA SZPRINGER, KRZYSZTOF LUTNICKI, JERZY BEŁTOWSKI. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 2003 vol. 47 nr 1, s. 231-238, bibliogr.

Current views on apoptosis in theory and medical practice.

 [AUT.] EWA SZPRINGER, KRZYSZTOFLUTNICKI. Polish Journal of Veterinary Sciences 2003 vol. 6 nr 1, s. 71-80, bibliogr.

Znaczenie apoptozy w wybranych chorobach w dermatologii.

(The important role of apoptosis in dermatopathology.) [AUT.] EWA SZPRINGER, KRZYSZTOF LUTNICKI. Nowa Medycyna 2002 R. 9 nr 3, s. 24-32, bibliogr. poz. 77, sum.