Zasady pisania poleceń na receptach i stosowanie się do nich pacjenta. [Aut.] I.L.O. Buxton.

 [TŁ.] KRZYSZTOF LUTNICKI, EWA SZPRINGER. W: Farmakologia Goodmana & Gilmana. T. 2. Red. wyd. 11 Laurence L. Brunton, John S. Lazo, Keith L. Parker. Red. nauk. wyd. pol. Tadeusz F. Krzemiński, Włodzimierz Buczko, Stanisław J. Czuczwar, s. 1916-1925., Lublin 2007, Czelej

Terapia laserowa zmian i anomalii naczyniowych.

 [AUT.] EWA SZPRINGER. Dermatologia Estetyczna 2007 vol. 9 nr 5, s. 307-308.

Morphological picture of rat's gastric mucosa in the course of experimental diabetes.

[AUT.] KRZYSZTOF LUTNICKI, EWA SZPRINGER, BEATA WALCZYNA, ANDRZEJ MARCINIAK, G[RAŻYNA] WÓJCICKA. W: Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism. Materials of 16th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology. [Abstr.] Ed. by Henryk Lach, s. 275-276., Kraków 2007, Uniw. Pedag.

Microscopic picture of the skin of ovariectomized rats after TFX, Jelfa, supplementation.

[AUT.] EWA SZPRINGER, KRZYSZTOF LUTNICKI, A. KARPIŃSKA, BARBARA SOLSKA, ELŻBIETA KOROBOWICZ. Polish Journal of Pathology 2007 vol. 58 nr 2, s. 148.

Microscopic picture of rat gastric mucosa in the course of experimental necrotizing pancreatitis.

 [AUT.] BEATA WALCZYNA, KRZYSZTOF LUTNICKI, EWA SZPRINGER, ANDRZEJ MARCINIAK. Polish Journal of Pathology 2007 vol. 58 nr 2, s. 151.

Microscopic changes in female rat skin in experimental menopause.

 [AUT.] A. KARPIŃSKA, EWA SZPRINGER, KRZYSZTOF LUTNICKI, ELŻBIETA KOROBOWICZ. Polish Journal of Pathology 2007 vol. 58 nr 2, s. 119.

Immunosupresanty, tolerogeny i immunostymulanty. [Aut.] A.M. Krensky, F. Vincenti, W.M. Bennett.

[TŁ.] KRZYSZTOF LUTNICKI, EWA SZPRINGER. W: Farmakologia Goodmana & Gilmana. T. 2. Red. wyd. 11 Laurence L. Brunton, John S. Lazo, Keith L. Parker. Red. nauk. wyd. pol. Tadeusz F. Krzemiński, Włodzimierz Buczko, Stanisław J. Czuczwar, s. 1504-1531., Lublin 2007, Czelej

Histopathological changes in skin related to experimental diabetes in rat.

 [AUT.] EWA SZPRINGER, KRZYSZTOF LUTNICKI, BEATA WALCZYNA, GRAŻYNA WÓJCICKA. W: Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism. Materials of 16th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology. [Abstr.] Ed. by Henryk Lach, s. 460., Kraków 2007, Uniw. Pedag.

Histopathological changes in rat's skin caused by experimental acute necrotizing pancreatitis.

 [AUT.] EWA SZPRINGER, BEATA WALCZYNA, KRZYSZTOF LUTNICKI, ANDRZEJ MARCINIAK. Polish Journal of Pathology 2007 vol. 58 nr 2, s. 148.

Hirsutyzm jako problem cywilizacyjny w medycynie.

 [AUT.] EWA SZPRINGER, KRZYSZTOFLUTNICKI, IRENEUSZ] ZYCH. W: Biologia medyczna a zdrowie człowieka. Pod red. Jolanty Jaworek i Antoniego Czupryny. [Streszcz.] Kraków 2007, s. 85.

Hirsutism - environmental problem in medical practice.

[AUT.] EWA SZPRINGER, KRZYSZTOF LUTNICKI, IRENEUSZ] ZYCH. Journal of Physiology and Pharmacology 2007 vol 58 suppl. 4, s. 92.

Effects of ruthenium red on oxidative stress in cerebral cortex in a rat model of caerulein-induced pancreatitis.

[AUT.] ANDRZEJ MARCINIAK, DOROTA WÓJCIK, ANDRZEJ WOJTAK, EWA SZPRINGER, KRZYSZTOF LUTNICKI. W: Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism. Materials of 16th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology. [Abstr.] Ed. by Henryk Lach, s. 287-288., Kraków 2007, Uniw. Pedag.