Wpływ kastracji chirurgicznej na zawartość końcowych produktów nadtleniania lipidów w surowicy.

(Influence of surgical castration on serum levels of the lipid peroxiadation end-products.) [AUT.] LESZEK JANECZEK, TOMASZ PASZKOWSKI, EWA BASZAK, KRZYSZTOF LUTNICKI, RADOSŁAW ROLA, EWA SZPRINGER-BOGUŃ. Przegląd Menopauzalny 2002 R. 1 nr 1, s. 33-37, bibliogr. sum.

The SH-groups and oxidative injury in rat's gastric mucosa after ethanol injury.

 [AUT.] KRZYSZTOFLUTNICKI, EWA SZPRINGER, ANDRZEJ MARCINIAK. Journal of Physiology and Pharmacology 2002 vol. 53 suppl. 1, s. 57.

Influence of early excission of burn wound on the lipid peroxidation in selected rat tissues.

 [AUT.] ANDRZEJ MARCINIAK, EWA SZPRINGER, KRZYSZTOF LUTNICKI, JERZY BEŁTOWSKI. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 2002 vol. 46 nr 2, s. 255-265, bibliogr. poz. 28.

The prooxidant-antioxidant balance in pregnancy complicated by spontaneous abortion.

[AUT.] L. ŁAGÓD, TOMASZPASZKOWSKI, KRZYSZTOFLUTNICKI, RADOSŁAW ROLA, EWA SZPRINGER-BOGUŃ. W: III Sympozjum: Nauki podstawowe w ginekologii. Lublin - Puławy, 31.05 - 2.06 2001. Streszcz. , s. 51.

The influence of peroxidation proceses on gastric mucosa protective system in rat

 [AUT.] KRZYSZTOFLUTNICKI, EWA SZPRINGER. Journal of Physiology and Pharmacology 2001 vol. 52 suppl. 2, s. 35

Próba oceny stanu równowagi antyoksydacyjno-peroksydacyjnej we krwi pępowinowej noworodków urodzonych przez matki z cukrzycą klasy G1.

(Determination of antioxidative-peroxidative balance in the cord blood of newborns delivered to mothers with diabetes type G1.) [AUT.] MARIA BIS-GŁUCHOWSKA, BEATA MARCINIAK, EWA SZPRINGER-BOGUŃ, RADOSŁAW ROLA, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, JAN OLESZCZUK. Ginekologia Polska 2001 t. 72 nr 12a, s. 1255-1259, bibliogr. poz. 21, sum.

Procesy peroksydacji lipidów u chorych z rakiem piersi.

 [AUT.] BARBARA MADEJ, RYSZARD MACIEJEWSKI, EWA SZPRINGER. W: 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 września 2001. Streszcz, s. 260.

Procesy antyoksydacyjne a rak gruczołu piersiowego.

 [AUT.] RYSZARD MACIEJEWSKI, BARBARA MADEJ, EWA SZPRINGER. W: 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 września 2001. Streszcz, s. 260.

Potencjał antyoksydacyjny (TAS) u noworodków matek z nadciśnieniem w ciąży.

 [AUT.] MARIA BIS-GŁUCHOWSKA, BEATA MARCINIAK, MARZENA LASKOWSKA, EWA SZPRINGER-BOGUŃ, JAN OLESZCZUK, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK. W: XI Sympozjum Sekcji Gestozy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Lublin - Kazimierz Dolny, 15-17 czerwca 2001. Progr. i streszcz, s. 39.

Peroxidation-antioxidation status in breast cancer

 [AUT.] ELŻBIETA RADZIKOWSKA, FRANCISZEK BURDAN, RYSZARD MACIEJEWSKI, EWA SZPRINGER, BARBARA MADEJ. Drug Metabolism Reviews 2001 vol. 33 suppl. 1, s. 75

Oparzenie III stopnia oraz wczesna nekrektomia istotnie zmieniają wydolność antyoksydacyjną ustroju

[AUT.] EWA SZPRINGER, ANDRZEJ MARCINIAK, M. MADEJSKA, JERZY BEŁTOWSKI, G[RAŻYNA] WÓJCICKA. W: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń. Nowa Sól - Józefów, 31.05 - 02.06.2001. Streszcz, s. 26

Lipid peroxidation in cancer and benign dysplasia of the mammary gland before and after surgical removing

 [AUT.] BARBARA MADEJ, EWA SZPRINGER, F[RANCISZEK] BURDAN, ELŻBIETA RADZIKOWSKA, KRZYSZTOFR. JANICKI, ZBIGNIEW WÓJTOWICZ, RYSZARD MACIEJEWSKI. Folia Histochemica et Cytobiologica 2001 vol. 39 Suppl. 3, s. 55.