Effectiveness of combined therapy of doxorubicin and 4-hydroxy-tempo in experimental model of the caerulein-induced acute pancreatitis. A histopathological study.

 [AUT.] ANDRZEJ MARCINIAK, BEATA WALCZYNA, A. WOJTAK, A. DYRKA, D. WÓJCIK, EWA SZPRINGER, KRZYSZTOFLUTNICKI. Polish Journal of Pathology 2007 vol. 58 nr 2, s. 126.

Efekty leczenia naczyniaków jamistych pulsacyjnym laserem barwnikowym o długim impulsie - doniesienia wstępne.

 [AUT.] EWA SZPRINGER, KRZYSZTOF LUTNICKI. Dermatologia Estetyczna 2007 vol. 9 nr 5, s. 322.

Zespół policystycznych jajników a zaburzenia czynności jednostki włosowo-łojowej w praktyce dermatologicznej.

(Polycystic ovary syndrome and hair unit function disturbances in dermatological practice.) [AUT.] EWA A. SZPRINGER, KRZYSZTOF LUTNICKI, IRENEUSZ ZYCH. Wiadomości Lekarskie 2006 t. 59 nr 11/12, s. 848-854, bibliogr. poz. 37, sum.

Zaburzenia równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej u szczurów wywołane działaniem etanolu.

(Ethanol evoked oxidation-antioxidation imbalance in rats.) [AUT.] KRZYSZTOF LUTNICKI, EWA SZPRINGER, ANDRZEJ MARCINIAK. Medycyna Weterynaryjna 2006 vol. 62 nr 6, s. 683-685, bibliogr. sum.

Verapamil and calcium ions in ethanol evoked gastric mucosa injury.

(Verapamil i jony wapnia a ostre uszkodzenie błony śluzowej żołądka etanolem.) [AUT.] KRZYSZTOF LUTNICKI, EWA SZPRINGER, JAN WRÓBEL, JADWIGA JAWORSKA-ADAMU. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio DDD: Pharmacia 2006 vol. 19 nr 1, s. 275-281, bibliogr. streszcz.

Tissue selective phototermolysis applications.

 (Selektywna fototermoliza tkanek i jej zastosowanie.) [AUT.] EWA SZPRINGER, KRZYSZTOF LUTNICKI. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio DDD: Pharmacia 2006 vol. 19 nr 1, s. 269-273, bibliogr. streszcz.

Tissue and organ changes in course of experimental skin photodynamic therapy related to peroxidation antioxidation status in rats.

 [AUT.] EWA SZPRINGER, KRZYSZTOFLUTNICKI, BEATA WALCZYNA, ANDRZEJ MARCINIAK. W: Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism. Materials of the 15th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS. Ed. by H. Lach. Cracow, June 1-2, 2006. [Abstr.], s. 521-522.

The protective effect of increasing single doses of some anti-hyperthyroid drugs on formation of gastric lesions in rat in acute and chronic treatment.

[AUT.] JAN WRÓBEL, KRZYSZTOFLUTNICKI, EWA SZPRINGER. Gastroenterologia Polska 2006 t. 13 supl. 1, s. 87.

The influence of photodynamic therapy on the peroxidation-antioxidation balance of the organism and the phagocytic activity.

(Wpływ terapii fotodynamicznej na równowagę peroksydacyjno-antyoksydacyjną ustroju oraz aktywność fagocytów.) [AUT.] EWA SZPRINGER, KRZYSZTOF LUTNICKI, BEATA WALCZYNA. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D: Medicina 2006 vol. 61 nr 2, s. 855-861, bibliogr. poz. 21, streszcz.

Platelet-activating factor acetylhydrolase (PAF-AH) activity in caerulein-induced pancreatitis.

[AUT.] ANDRZEJ MARCINIAK, ANDRZEJ WOJTAK, DOROTA WÓJCIK, MONIKA JAKUBIAK, EWA SZPRINGER, KRZYSZTOF LUTNICKI, JERZY BEŁTOWSKI. W: Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism. Materials of the 15th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS. Ed. by H. Lach. Cracow, June 1-2, 2006. [Abstr.], s. 354-355.

PAF-acetylhydrolase activity in brain cortex and plasma in a rat model of cerulein-induced pancreatitis.

[AUT.] ANDRZEJ MARCINIAK, ANDRZEJ WOJTAK, DOROTA WÓJCIK, EWA SZPRINGER, KRZYSZTOF LUTNICKI, MARIUSZ CHOMICKI, JERZY BEŁTOWSKI. Acta Biochimica Polonica 2006 vol. 53 suppl. 1, s. 70.

Effect of CO releasing molecule (CORM-2) on oxidative damage in caerulein - induced pancreatitis.

[AUT.] ANDRZEJ MARCINIAK, BEATA WALCZYNA, MARIUSZ CHOMICKI, EWA SZPRINGER, KRZYSZTOF LUTNICKI, GRAŻYNA WÓJCICKA. W: Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism. Materials of the 15th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS. Ed. by H. Lach. Cracow, June 1-2, 2006. [Abstr.], s. 353.