Effectiveness of combined therapy of doxorubicin and 4-hydroxy-tempo in experimental model of the caerulein-induced acute pancreatitis. A histopathological study.

 [AUT.] ANDRZEJ MARCINIAK, BEATA WALCZYNA, A. WOJTAK, A. DYRKA, D. WÓJCIK, EWA SZPRINGER, KRZYSZTOFLUTNICKI. Polish Journal of Pathology 2007 vol. 58 nr 2, s. 126.

Efekty leczenia naczyniakˇw jamistych pulsacyjnym laserem barwnikowym o d?ugim impulsie - doniesienia wst?pne.

 [AUT.] EWA SZPRINGER, KRZYSZTOF LUTNICKI. Dermatologia Estetyczna 2007 vol. 9 nr 5, s. 322.

Zespˇ? policystycznych jajnikˇw a zaburzenia czynno?ci jednostki w?osowo-?ojowej w praktyce dermatologicznej.

(Polycystic ovary syndrome and hair unit function disturbances in dermatological practice.) [AUT.] EWA A. SZPRINGER, KRZYSZTOF LUTNICKI, IRENEUSZ ZYCH. Wiadomo?ci Lekarskie 2006 t. 59 nr 11/12, s. 848-854, bibliogr. poz. 37, sum.

Zaburzenia rˇwnowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej u szczurˇw wywo?ane dzia?aniem etanolu.

(Ethanol evoked oxidation-antioxidation imbalance in rats.) [AUT.] KRZYSZTOF LUTNICKI, EWA SZPRINGER, ANDRZEJ MARCINIAK. Medycyna Weterynaryjna 2006 vol. 62 nr 6, s. 683-685, bibliogr. sum.

Verapamil and calcium ions in ethanol evoked gastric mucosa injury.

(Verapamil i jony wapnia a ostre uszkodzenie b?ony ?luzowej ?o??dka etanolem.) [AUT.] KRZYSZTOF LUTNICKI, EWA SZPRINGER, JAN WRÓBEL, JADWIGA JAWORSKA-ADAMU. Annales Universitatis Mariae Curie-Sk?odowska, Sectio DDD: Pharmacia 2006 vol. 19 nr 1, s. 275-281, bibliogr. streszcz.

Tissue selective phototermolysis applications.

 (Selektywna fototermoliza tkanek i jej zastosowanie.) [AUT.] EWA SZPRINGER, KRZYSZTOF LUTNICKI. Annales Universitatis Mariae Curie-Sk?odowska, Sectio DDD: Pharmacia 2006 vol. 19 nr 1, s. 269-273, bibliogr. streszcz.

Tissue and organ changes in course of experimental skin photodynamic therapy related to peroxidation antioxidation status in rats.

 [AUT.] EWA SZPRINGER, KRZYSZTOFLUTNICKI, BEATA WALCZYNA, ANDRZEJ MARCINIAK. W: Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism. Materials of the 15th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS. Ed. by H. Lach. Cracow, June 1-2, 2006. [Abstr.], s. 521-522.

The protective effect of increasing single doses of some anti-hyperthyroid drugs on formation of gastric lesions in rat in acute and chronic treatment.

[AUT.] JAN WRÓBEL, KRZYSZTOFLUTNICKI, EWA SZPRINGER. Gastroenterologia Polska 2006 t. 13 supl. 1, s. 87.

The influence of photodynamic therapy on the peroxidation-antioxidation balance of the organism and the phagocytic activity.

(Wp?yw terapii fotodynamicznej na równowag? peroksydacyjno-antyoksydacyjn? ustroju oraz aktywno?? fagocytów.) [AUT.] EWA SZPRINGER, KRZYSZTOF LUTNICKI, BEATA WALCZYNA. Annales Universitatis Mariae Curie-Sk?odowska, Sectio D: Medicina 2006 vol. 61 nr 2, s. 855-861, bibliogr. poz. 21, streszcz.

Platelet-activating factor acetylhydrolase (PAF-AH) activity in caerulein-induced pancreatitis.

[AUT.] ANDRZEJ MARCINIAK, ANDRZEJ WOJTAK, DOROTA WÓJCIK, MONIKA JAKUBIAK, EWA SZPRINGER, KRZYSZTOF LUTNICKI, JERZY BE?TOWSKI. W: Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism. Materials of the 15th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS. Ed. by H. Lach. Cracow, June 1-2, 2006. [Abstr.], s. 354-355.

PAF-acetylhydrolase activity in brain cortex and plasma in a rat model of cerulein-induced pancreatitis.

[AUT.] ANDRZEJ MARCINIAK, ANDRZEJ WOJTAK, DOROTA WÓJCIK, EWA SZPRINGER, KRZYSZTOF LUTNICKI, MARIUSZ CHOMICKI, JERZY BE?TOWSKI. Acta Biochimica Polonica 2006 vol. 53 suppl. 1, s. 70.

Effect of CO releasing molecule (CORM-2) on oxidative damage in caerulein - induced pancreatitis.

[AUT.] ANDRZEJ MARCINIAK, BEATA WALCZYNA, MARIUSZ CHOMICKI, EWA SZPRINGER, KRZYSZTOF LUTNICKI, GRA?YNA WÓJCICKA. W: Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism. Materials of the 15th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS. Ed. by H. Lach. Cracow, June 1-2, 2006. [Abstr.], s. 353.