Antioxidant potential in thermal injury in rat after early excision of wound.

(Potencjał antyoksydacyjny osocza w pierwszym okresie choroby oparzeniowej po wykonaniu wczesnej nekrektomii.) [AUT.] ANDRZEJ MARCINIAK, EWA SZPRINGER-BOGUŃ, DIONIZY GÓRNY, JERZY BEŁTOWSKI. W: Oparzenia. II Zjazd Polskiego Towarzystwa Oparzeń. Katowice-Siemianowice, 22-24 czerwiec 1995. [Streszcz.].

Wpływ wczesnego wycięcia tkanek martwiczych w oparzeniu trzeciego stopnia na poziom produktów lipooksygenacji w osoczu i narządach wewnętrznych u szczura.

 [AUT.] ANDRZEJ MARCINIAK, DIONIZY GÓRNY, ANDRZEJ LEDWOŻYW, JERZY BEŁTOWSKI, MARIUSZ MYDLARCZYK, E. SZPRINGER-BOGUŃ. XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Organizmy żywe w cywilizacyjnie zmienionym środowisku. Szczecin, 14-16 września 1994. [Streszcz.], s. 156.