Antioxidant potential in thermal injury in rat after early excision of wound.

(Potencja? antyoksydacyjny osocza w pierwszym okresie choroby oparzeniowej po wykonaniu wczesnej nekrektomii.) [AUT.] ANDRZEJ MARCINIAK, EWA SZPRINGER-BOGU?, DIONIZY GÓRNY, JERZY BE?TOWSKI. W: Oparzenia. II Zjazd Polskiego Towarzystwa Oparze?. Katowice-Siemianowice, 22-24 czerwiec 1995. [Streszcz.].

Wp?yw wczesnego wyci?cia tkanek martwiczych w oparzeniu trzeciego stopnia na poziom produktˇw lipooksygenacji w osoczu i narz?dach wewn?trznych u szczura.

 [AUT.] ANDRZEJ MARCINIAK, DIONIZY GÓRNY, ANDRZEJ LEDWO?YW, JERZY BE?TOWSKI, MARIUSZ MYDLARCZYK, E. SZPRINGER-BOGU?. XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Organizmy ?ywe w cywilizacyjnie zmienionym ?rodowisku. Szczecin, 14-16 wrze?nia 1994. [Streszcz.], s. 156.