Dietary glycine and dimethylglycine prevented pathplogical changes in gastric musocal damage.

[AUT.] JAN WRÓBEL, KRZYSZTOF LUTNICKI, ANDRZEJ MARCINIAK, EWA SZPRINGER. Gastroenterologia Polska 2006 t. 13 supl. 1, s. 87.

Damage of the protective system of gastric mucosa resulting from the aging process of rat's organism.

 [AUT.] KRZYSZTOF LUTNICKI, EWA SZPRINGER, BEATA WALCZYNA, ANDRZEJ MARCINIAK. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 2006 vol. 50 nr 4, s. 577-583, bibliogr. poz. 32

Beneficial effects of combined therapy of doxorubicin and 4-hydroxy-tempo in experimental acute pancreatitis.

[AUT.] ANDRZEJ MARCINIAK, A. WOJTAK, A. DYRKA, BEATA WALCZYNA, D[OROTA] WÓJCIK, EWA SZPRINGER, KRZYSZTOFLUTNICKI. Gastroenterologia Polska 2006 t. 13 supl. 1, s. 128.

Age related changes in rat's gastric mucosa status as a consequence of peroxidation-antioxidation imbalance.

 [AUT.] KRZYSZTOF LUTNICKI, EWA SZPRINGER, BEATA WALCZYNA, ANDRZEJ MARCINIAK. W: Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism. Materials of the 15th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS. Ed. by H. Lach. Cracow, June 1-2, 2006. [Abstr.], s. 339-341.

The influence of arachidonic acid pathway inhibitors on the content of histamine and gastric acid secretion in rats administered with ethanol.

 [AUT.] KRZYSZTOFLUTNICKI, JAN WRÓBEL, EWA SZPRINGER. W: Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism. Materials of the 14th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS. Ed. by H. Lach. Cracow, June 2-3, 2005, s. 272-273, bibliogr.

Substancje lecznicze pochodzenia roślinnego w praktyce lekarza wet. w dwudziestoleciu międzywojennym i podczas okupacji hitlerowskiej.

 [AUT.] KRZYSZTOF LUTNICKI, EWA SZPRINGER. W: Sesja Naukowa: Historia ziołolecznictwa weterynaryjnego. Historia zawodu lekarsko-weterynaryjnego. Ciechanowiec, 30 września - 1 października 2005, s. 26-29.

Stres oksydacyjny u noworodków matek z nadciśnieniem w ciąży.

 [AUT.] MARIA BIS-GŁUCHOWSKA, BEATA MARCINIAK, RADZISŁAW MIERZYŃSKI, EWA SZPRINGER, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, JAN OLESZCZUK. W: IV Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. Warszawa, 28-29 października 2005. [Streszcz.], [b. pag.] 13.

Spasmolytic effects of edultine in vitro.

(Właściwości spazmolityczne edultyny in vitro.) [AUT.] KRZYSZTOF LUTNICKI, JAN WRÓBEL, EWA SZPRINGER, TADEUSZ WOLSKI. Medycyna Weterynaryjna 2005 t. 61 supl., s. 36.

Influence of non-enzymatic antioxidants on antioxidation status in acute heamorrhagic necrotizing pancreatitis in rat.

 [AUT.] ANDRZEJ MARCINIAK, KRZYSZTOF LUTNICKI, EWA SZPRINGER, STANISŁAWA BARHAM. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 2005 vol. 49 nr 1, s. 133-139, bibliogr. poz. 24.

Ethanol evoked prooxidation-antioxidation imbalance in rats.

[AUT.] KRZYSZTOFLUTNICKI, EWA SZPRINGER, ANDRZEJ MARCINIAK. W: Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism. Materials of the 14th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS. Ed. by H. Lach. Cracow, June 2-3, 2005, s.269-271, bibliogr.

Ethanol evoked oxidation-antioxidation imbalance in rats.

(Zaburzenia równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej u szczurów wywołane działaniem etanolu.) [AUT.] KRZYSZTOF LUTNICKI, EWA SZPRINGER, ANDRZEJ MARCINIAK. Medycyna Weterynaryjna 2005 t. 61 supl., s. 37.

Effects of a low molecular weight superoxide dismutase mimic, 4-hydroxy-tempo on the lipid peroxidation in burned rats.

[AUT.] ANDRZEJ MARCINIAK, MONIKA KLONOWSKA, MARIUSZ CHOMICKI, EWA SZPRINGER, KRZYSZTOF LUTNICKI, AGNIESZKA WOJTAK. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 2005 vol. 49 nr 1, s. 101-106, bibliogr.